PPID in de praktijk

Gepco van Bokhorst

Gepco van Bokhorst is afgestudeerd als dierenarts in Utrecht en als zodanig werkzaam in Amersfoort. Hij is bestuurslid bij De Paardenkamp maar was tevens jarenlang de vaste dierenarts. Geriatrische diergeneeskunde voor paarden was toen onbekend terrein. Samen met de schat aan ervaring van de medewerkers van De Paardenkamp en de samenwerking met de Universiteit Utrecht is in die jaren een zeer uitgebreide kennis van geriatrische paarden opgedaan. Zijn bijdrage gaat over PPID (Ziekte van Cushing), verzorging en behandeling in de praktijk.