Voorkom verveling

Veel paarden vervelen zich te pletter. Niet alleen op stal, maar ook tijdens de training, als ze voor de 93ste keer langs het bordje H komen. Als training een herhaling is van steeds hetzelfde, stompt een paard af. Het is niet altijd aan de buitenkant te zien of een paard zich verveelt. Gedragsdeskundige Monya Spijkhoven […]

Pijnherkenning bij het paard, hoe werkt dat?

Een mens kan zeggen waar het pijn doet en hoeveel. Een paard niet. Thijs van Loon heeft met zijn team onderzoek gedaan naar verschillende manieren van pijnherkenning bij paarden. Hij gaat in op het nut en de beperkingen van VAS-scores, die ook bij de mens gebruikt worden voor pijnscoring. Ook bespreekt hij het gebruik van […]