Pijnherkenning bij het paard, hoe werkt dat?

Thijs van Loon

Een mens kan zeggen waar het pijn doet en hoeveel. Een paard niet. Thijs van Loon heeft met zijn team onderzoek gedaan naar verschillende manieren van pijnherkenning bij paarden. Hij gaat in op het nut en de beperkingen van VAS-scores, die ook bij de mens gebruikt worden voor pijnscoring. Ook bespreekt hij het gebruik van samengestelde pijnschalen. Deze zijn ontwikkeld en wetenschappelijk getest voor diverse soorten pijn (o.a. acute orthopedische pijn, pijn na een koliekoperatie en pijn bij acute koliek). Een belangrijke ontwikkeling is het gebruik van gezichtsexpressie, een methode die bij het paard ook door verschillende wetenschappelijke onderzoeksgroepen (waaronder die van Universiteit Utrecht) is onderzocht. Na deze lezing, die wordt verduidelijkt met foto’s en filmmateriaal, kijk je thuis beslist anders (en beter) naar je eigen paard. Je gaat zelf oefenen met VAS-scores.

Thijs van Loon begon als medisch bioloog, maar studeerde in 2000 ook af als dierenarts. Hij werkte in de paardenkliniek van dierenhospitaal Visdonk in Roosendaal. Na drie jaar vertrok hij naar de Universiteits Kliniek voor Paarden in Utrecht, waar hij zich specialiseerde tot anesthesist. Hij is hoofd van de afdeling Anesthesiologie en Intensive Care en combineert klinisch werk in OK en IC met onderwijs en klinisch toegepast onderzoek.

Het is best opvallend dat je, door bij paarden met koliek alleen naar het hoofd te kijken, al iets kunt zeggen over de hoeveelheid pijn die ze hebben.”