Gezondheidsproblemen en -oplossingen bij oudere paarden

Harrit van der Meer

Harrit van der Meer werkte na zijn afstuderen op een paardenstoeterij in Australië, gevolgd door werk in een gemengde praktijk en een aantal jaar als paardendierenarts op de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Nu is hij alweer bijna tien jaar betrokken bij dierenartspraktijk Nijkerk/Wellensiek. En als zodanig, de vaste dierenarts van De Paardenkamp. Harrit kan u alles vertellen over de kwalen waar oude paarden mee te kampen hebben. www.dapnijkerkwellensiek.nl