Het paard als kuddedier

Gabriëlle van Zijtveld

Gabriëlle van Zijtveld werkte na haar opleiding dierverzorging, bij een paardenbedrijf en het boerenbedrijf van haar ouders voor ze bij De Paardenkamp terecht kwam. Ze brengt vele uren door tussen de paarden. Bijzondere aandacht heeft ze daarbij voor de zorgvuldige samenstelling van de kuddes in de weilanden en in de stallen voor groepshuisvesting. Dat is belangrijk voor het welzijn van de aan de stichting toevertrouwde paarden. Gabrielle vertelt over het leven in een kudde tijdens de excursie naar de groepshuisvesting.