Groepshuisvesting voor paarden

Erica Bijl

Een huifkar brengt je voor deze rondleiding naar de Birkhoeve. Op deze locatie laten Erica Bijl en Gabriëlle van Zijtveld de groepshuisvesting van De Paardenkamp zien. Wat levert die vorm van huisvesting de paarden op en welk financieel voordeel biedt het paardeneigenaren? Erica Bijl legt het uit. Daarnaast geeft ze veel praktische tips, bijvoorbeeld hoe je een nieuw paard in een groep kan introduceren.

Met deze rondleiding prikkelt Erica de deelnemers om letterlijk ‘out of the box’ te denken. Ze hoopt natuurlijk dat dit paardenhouders motiveert ook hun eigen paarden in een groepshuisvesting te plaatsen.

Erica geeft de rondleiding samen met Gabriëlle van Zijtveld, verzorgster van De Paardenkamp. Gabriëlle legt uit hoe de groepshuisvesting van De Paardenkamp verschilt met die voor jonge paarden. Want er is een verschil. Dat komt mede omdat de rangorde onder oude paarden anders is en daar hangt de rust (of onrust) in een groep weer vanaf. Gabriëlle legt uit hoe dat zit en geeft je meer bijzondere inzichten in groepshuisvesting voor oudere paarden.

Erica Bijl is inmiddels alweer tien jaar werkzaam als adviseur bij het DLV-advies, een adviesbureau voor agrarische bedrijven. Ze heeft meegewerkt aan verschillende onderzoeken, onder andere naar groepshuisvesting of ‘innovatiestallen’ voor paarden.

Zelf rijdt ze niet meer, maar dankzij haar werk is nog wel veel met paarden bezig

 “Sommige paardenhouders zijn bang voor blessures bij groepshuisvesting. Maar een paard alleen loopt ook schade op, emotionele schade.”